عنوان ها
مراكز آموزشي


منیرنوروزی - سرپرست مركز شماره 11 خواهران - تلفن: 33342620-ایمیل: norouzi@ghazvintvto.ir


علیرضا رحمانی- رئیس مركز 4 برادران - تلفن تماس:34324288-ایمیل:arahmani@ghazvintvto.ir


مجید شهبازی - رئیس مركز شماره ٥ دومنظوره - تلفن: 34227686 -ایمیل:shahbazi@ghazvintvto.ir


مينا معصومي - رييس مركز شماره ٢ خواهران- تلفن تماس:32225989-ایمیل: masoumi@ghazvintvto.ir


پژمان کشاورز - سرپرست مركز8 دومنظوره - تلفن: 32560510-ایمیل:keshavarz@ghazvintvto.ir


حبیب قجری - سرپرست مركز شماره ٩ دومنظوره - تلفن: 32898323 -ایمیل:qajari@ghazvintvto.ir


حبیب اله خیرخواه -رییس مركز شماره 6 برادران - تلفن: 33591123-ایمیل:khairkhah@ghazvintvto.ir


محمد رمضانی - سرپرست مركز ١٣ دومنظوره - تلفن: 34623693- ایمیل:ramezani@ghazvintvto.ir


عبداله شارینی-رييس مركز شماره ٣ برادران-تلفن تماس:35228026- ایمیل:sharini@ghazvintvto.ir


علي طاهرخاني-رييس مركز شماره ١ برادران-تلفن تماس:32227001-ایمیل: ataherkhani@ghazvintvto.ir


سرپرست مرکز شماره 7 خواهران - تلفن: 35233100- ایمیل: @ghazvintvto.ir
 
بازديدکنندگان اين صفحه: 6518 | بازديدکنندگان امروز: 210 | کل بازديدکنندگان: 5584855 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3310 ثانيه